Sadržaj


Osnovna stranica

Ciljevi

Izvedba

Korisnička dokumentacija

Odreknuće

Suradnici

Zahvale

Download

Kontakt


English 

 

Projekt: Sigurni web server s individualiziranim pristupom bazi podataka


Puni naziv: "Projekt: Sigurni web server s individualiziranim pristupom bazi podataka i primjenom na servis Nuklearne magnetske rezonancije".
Projekt MZT broj 2003-032, br. ugovora: 942-11-11-2003
Autor: Mario Stipčević, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


O projektu

Na institutu Ruđer Bošković kupljen je i osposobljen ove godine nov, moderan uređaj za snimanje spektara atomskih jezgri u složenim molekulama na principu nuklearne magnetske rezonancije (NMR). Snimanje spektara ovom metodom omogućuje karakterizaciju spojeva i određivanje kristakografske strukture ispitivanih spojeva u tekućem stanju.. Ovaj uređaj sumjerljiv je s najboljim uređajima tog tipa u svijetu. NMR servis na raspolaganju je kako znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković tako i znanstvenicima i tvrtkama iz cijele Hrvatske pa i šire. Princip rada NMR Centra sada podrazumijeva da korisnici donesu uzorak tvari koju treba analizirati popraćen neformalnim zahtjevom za određenu vrstu snimanja i otapala te nakon izvršenog mjerenja koje može trajati od desetak minuta do više desetaka sati dobiju isprintani prikaz traženih spektara. No zapravo tek u tom trenutku korisnik ima dobar uvid u to kako mu treba obraditi i prikazati mjerene spektre pa se tu ulazi u jedan iterativni postupak koji opterećuje osoblje Centra. Kad se tome pridoda činjenica da za vrijeme dok traje obrada podataka nije moguće daljnje snimanje spektara postaje jasno zašto ovakav način rada nije optimalan ni za operatere ni za korisnike.

U svijetu uobičajeno je da korisnici dobiju na uvid kompletne mjerene podatke koje potom sami obrađuju te proizvode tabele i slike za svoje znanstvene radove. Na osnovu svojih rezultata obrade eventualno zahtijevaju dodatna snimanja. Na taj način korisnici mogu potpunije iskoristiti mjerene podatke i dobiti točno ono što žele, a bez opterećivanja osoblja centra. Osim toga podaci jednom kada se objave u znanstvenom v asopisu ne samo da mogu već u pravilu i moraju biti objavljeni na javno dostupnom mjestu i korisno je da budu pretraživi po svojoj kemijskoj strukturi.

Ovim projektom omogućit će se:

  • Da skup i dragocjen NMR mjerni instrument bude bolje iskorišten tj. da se snimi veći broj spektara u njegovom radnom vijeku.
  • Da korisnici dobiju potpune podatke snimljenih spektara u nekoliko formata pogodnih za daljnju obradu ili printanje.
  • Odtere.enje operatera od poslova koje najbolje mogu obaviti sami korisnici.
  • Web stranica Centra za NMR servisa sadržavati će unificirani formular za predavanje zahtjeva koji prate supstancu za koju se traži mjerenje.
  • Web stranica servisa sadržavati će besplatne programe koje će korisnici moći downloadati i koristiti za daljnju obradu spektara, ako tako žele.
  • Biti će načelno riješen problem distribucije spektara - korisnici više ne će morati fizički dolaziti po njih već će ovi biti dostupni putem interneta.
  • Spektri bi se u prvo vrijeme pohranjivali u bazu sa selektivnim pristupom, a nakon objavljivanja spektri će biti javno dostupni putem sučelja za pretragu spektara po kljucnim pojmovima: imenu autora, strukturi, ključnim riječima (dijelovima strukture).

Po završetku projekta (predvidivo jesen 2004.) sav će softver razvijen za potrebe projekta biti besplatno stavljen na raspolaganje u izvornom kodu, na ovim web stranicama.

Ovaj projekt izvodi se na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, tijekom 2003/2004. godine. Financiran je od strane Ministarstva znanosti, br. ugovora 942-11-11-2003.


  Brza pretraga

 
 Pomoć

Vaše primjedbe i upite o ovim stranicama izvolite uputiti elektroničkom povstom na: webmaster.
Copyright Š 2003- Institut Ruđer Bošković
Last modified: Wed Mar 3 2004. 15:32:16 MET