Sadržaj


Osnovna stranica

Ciljevi

Izvedba

Korisnička dokumentacija

Odreknuće

Suradnici

Zahvale

Download

Kontakt


English 

 

Projekt: Softverski robot za daljinsko upravljanje


Puni naziv: "Daljinsko upravljanje procesom i praćenje mjerenja znanstvenog eksperimenta putem mobilne telefonije i-ili Interneta".
Projekt MZT broj 2002-007, br. ugovora: 353-01-10-2002.
Autor: Mario Stipčević, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


O projektu

Ovaj je projekt nastao iz potrebe da se jedan monotoni znanstveni projekt s kompliciranom kontrolom mjerenja automatizira kako bi se moglo ostvariti neprekidno mjerenje, nadzor i po potrebi intervencije u periodu od 100 dana, ponekad i sa udaljenosti veće od nekoliko stotina kilometara. Rješenje je pronađeno u korištenju kompjuterske mreže i u korištenju mobilne telefonije.

Tako je nastao SMS Robot.

SMS Robot je softver čija je svrha omogućiti korištenje putem SMS poruka, e-maila ili web-a druge softverske ili hardverske resurse koji nemaju tu mogućnost. No SMS Robot nije samo program: on je i virtualna osoba koja ima svoj korisnički račun na kompjuteru gdje je instaliran, može primati i slati e-mail poruke, ima svoje web stranice i može primati i slati SMS poruke.

Zamišljeno je da korisnik spomenutih resursa komunicira s Robotom putem dobro definirane sintakse koja ne ovisi o svrsi ili namjeni resursa. S druge strane, svaka hardverska ili softverska cjelina komunicira s Robotom također putem dobro definirane sintakse, putem softverskog sučelja koje nazivamo aplikacijskim modulom.

Na primjer, razmatrajmo imeničku baza podataka kojoj želimo pristupiti putem SMS, e-maila ili web-a. U tu svrhu treba načiniti aplikacijski modul (program) koji zna pretražiti bazu po zadanim pojmovima. Taj modul treba razumijeti zahtjev kojeg prima od Robota i treba znati na koji način poslati svoj odgovor Robotu koji će ga proslijediti korisniku koji je poslao zahtjev. Komunikacija izmedju Robota i aplikacijskih modula je sintaktički identična zahtjevima koje šalje korisnik, a podržane su čak 4 različite tehnike komunikacije radi što jednostavnije tehničke realizacije aplikacijskih modula u raznim slučajevima.

Robot može "opsluživati" proizvoljan broj aplikacijskih modula.

Robot ima tri bitne značajke:

  • Omogućuje dvosmjernu komunikaciju izmedju korisnika i ciljne aplikacije;
  • Omogućuje stvaranje vremenskog rasporeda po kojem će se zahtjevi izvršavati automatski;
  • Može kontaktirati korisnika ukoliklo nastupi neko unaprijed određeno stanje (alarm).

Ovaj projekt izvodio se na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, tijekom 2003. godine. Financiran je od strane Ministarstva znanosti, br. ugovora 353-01-10-2002.


  Brza pretraga

 
 Pomoć

Vaše primjedbe i upite o ovim stranicama izvolite uputiti elektroničkom povstom na: webmaster.
Copyright Š 2002-2003 Institut Ruđer Bošković
Last modified: Wed Mar 3 2004. 12:53:11 MET