Nastavni materijali za doktorski studij upravljanja okolišem

Izrađena su 22 CD-a koji sadrže nastavne materijale na doktorskom studiju upravljanja okolišem. To su: statistika za upravljanje okolišem, fizika okoliša, kemija okoliša, biologija okoliša,  etika poslovanja i okoliša, politika okoliša, inženjerstvo okoliša, ekonomija okoliša, modeliranje i kontrola okoliša, javna politika i komunikacije, upravljanje vodenim resursima, sustavi i upravljanje informacijama, upravljanje projektima za okoliš, upravljanje energijom, integrirano upravljanje okolišem i oruđa, upravljanje rizikom zagadjenja okoliša, korporativni sustavi upravljanja okolišem, tretman otpadnih voda, upravljanje opasnim otpadom, upravljanje zdravljem i sigurnost, upravljanje kvalitetom zraka te upravljanje resursima na obali i u moru.

Svi nastavni materijali napisani su na engleskom jeziku sukladno održanoj nastavi. Naime, očekuje se da će budući stručnjaci rješavati probleme upravljanja okolišem kako u Hrvatskoj tako i na bilo kojem drugom mjestu na svijetu uzimajući u obzir lokalnu kulturu komuniciranja i strukturu upravljanja. Kako su među predavačima bili najbolji profesori iz tih područja na svijetu, nadamo se da će materijali biti korisni i drugim studentima diplomskih i doktorskih studijia koji se dotiču problema okoliša. Štoviše, u materijalima su obuhvaćena rješenja i nekih elementarnih problema stoga se poneke teme mogu obraditi kako u srednjoj školi tako i na dodiplomskim studijima.

 

Teaching materials for a graduate study in environmental management

Twenty two CD's have been made which contain teaching materials on the post-graduate environmental management study. They are: statistics for environmental management, environmental physics, environmental chemistry, environmental biology, environmental and business ethics, environmental  law and policy, environmental engineering, environmental economics, environmental modelling and control, public policy and communication, water resources management, information management systems, environmental project management, energy management, integrated environmental management and tools, environmental risk management, corporate environmental management systems, waste water treatment, solid and hazardous waste management, health and safety management, air quality management, coastal and marine resources management.

All teaching materials are written in English consistent with lectures given. It is expected that future experts will solve environmental management problems in Croatia as well as in any other part of the world by respecting local communication culture and management structure in the society. Since a group of lecturers were among the best in the world, it is expected that teaching materials will be useful to other students as well. Finally, some themes are elementary and may be profitably given by instructors in high schools.

 

Za više informacija,             For more information

molim obratiti se na:            please contact:

 

                                       Prof. dr. sc. Tarzan Legović

                                       Institut R. Bošković

                                       p.p. 180, Bijenička 54

                                       HR-10 002 Zagreb

                                       E-mail: legovic@irb.hr